banners serveis

Perspectiva de gènere & Nutrició

Els efectes de la mirada androcèntrica que les ciències de la salut afecten de ple les tasques de les nutricionistes, i és imperatiu ser-ne conscients. La nutrició exerceix un impacte vital sobre la salut humana, i la interacció entre la nutrició i la salut es coneix des de fa segles. Tot i això, fins a l'última dècada del segle XX, la investigació sobre la dona i les seves necessitats de salut s'ha deixat de banda, i els resultats obtinguts en homes s'han traduït directament a les dones, tant en l'àmbit de la medicina com en el de la nutrició.Els patrons nutricionals i dietètics de referència que s’estudien estan basats en el cos i el sexe dels homes, i això ha suposat que la salut de les dones es trobi en una situació desigual. Aquest fet obstaculitza el coneixement i la detecció dels problemes de salut i les necessitats diferenciades que presenten homes i dones.La perspectiva de gènere en nutrició permet tenir una mirada crítica i analítica en la comprensió de la salut i en els processos de malaltia que viuen les persones. Actuar amb perspectiva de gènere ens permet respectar les persones i individualitzar els tractaments, tenint en compte les seves creences, cultura i identitat, i deixant al marge les atribucions socials que se’ls podrien assignar pel gènere en particular.És fonamental que la nutricionista tingui aquesta mirada envers la persona que tracta, fugint també del pes o del percentatge de greix i centrant-se en entendre el context individual de cada persona, per tal de poder realitzar una bona adaptació del pla nutricional i ajudar-la a realitzar aquells canvis que està buscant. El tractament nutricional ha de fer-se evitant els estigmes socials i entenent que el més important és que les persones puguin tenir un cos saludable amb el qual sentin còmodes i que es trobin a gust amb els seus hàbits alimentaris. En la nostra pràctica clínica no podem oblidar la lluita que moltes persones tenen amb el seu cos i el seu pes fruit de l’estigma social, que és molt fort i molt present en el dia a dia de totes.

Vols llegir més publicacions?