Segueix el pòdcast de la neural on tu vulguis!

La Neural Youtube

07 - Ansietat, angoixa, i nervis

En aquest blog, explorarem el tema de l’ansietat després d’escoltar el testimoni d’Alba, una persona que ha viscut amb trastorn d’ansietat generalitzada i depressió. Juntament amb la psicòloga Berta Santa Maria, analitzarem els símptomes de l’ansietat, així com les seves diferències amb l’estrès i la por. Comprendre millor aquests aspectes pot ajudar-nos a identificar i abordar adequadament l’ansietat en les nostres vides.


L’ansietat és una reacció emocional o un mecanisme de defensa que ens permet adaptar-nos a les situacions i afrontar-nos als desafiaments quotidians. És una emoció inherent a la condició humana i, fins i tot, pot ser útil en certa mesura. No obstant això, l’ansietat es converteix en un problema quan interfereix en la nostra vida diària i ens impedeix funcionar de manera òptima.

Els símptomes de l’ansietat varien d’una persona a una altra, però alguns dels més comuns inclouen:

  • Sensació d’angoixa constant.
  • Spressió al pit que pot dificultar la respiració.
  • Tensió cervical i migranyes tensionals.
  • Atacs de pànic ocasionals.
  • Rumiació i pensaments recurrents.
  • Taquicàrdia o acceleració del ritme cardíac.
  • Dificultats amb el son (insomni o hipersomni).
  • Disminució del desig sexual.
  • Hàbits compulsius com mossegar-se les ungles o tocar-se els cabells.
  • Evitació de situacions ansiògenes.


És important destacar que cada persona pot experimentar una combinació única de símptomes. L’ansietat pot manifestar-se tant a nivell físic com cognitiu i conductual, i pot variar en intensitat i durada.

Una de les claus per diferenciar l’ansietat de l’estrès i la por és entendre la seva naturalesa subjectiva. L’ansietat és anticipatòria i pot basar-se en temors infundats o expectatives negatives sobre situacions futures. D’altra banda, l’estrès és una resposta fisiològica del cos davant d’una situació que requereix una acció o adaptació immediata. La por, per la seva banda, és una resposta emocional racional i és desencadenada per un perill real o percebut com a real.

L’ansietat pot relacionar-se amb l’estrès i la por, ja que les tres reaccions poden coexistir i influir-se mútuament. Per exemple, l’ansietat pot originar-se a partir d’un estat de por anterior o de l’experiència d’estrès const

Vols llegir més publicacions?