Extraescolar gestió emocional

Quins dies es realizarà?

Els dijous de 17h a 18h
  • 19 d’octubre a les 19h sessió informativa (online i presencial).
  • 26 d’octubre: Presentació i cohesió de grup
  • 2 de novembre: Consciència emocional
  • 9 de novembre: Regulació emocional
  • 16 de novembre: Autonomia emocional
  • 23 de novembre: Competència social
  • 30 de novembre: Habilitats per a la vida i el benestar
  • 14 de desembre: Cloenda i tancament

On es farà?

Es farà a la sala Gaia de La Neural. És un espai gran i diàfan on disposem de diversos materials per poder estar totes còmodes i dur a terme les diferents activitats que es realitzen al llarg de les sessions.

Grup mínim?

Mínim 5 infants.

Com em puc incriure?

WhatsApp al telèfon 644 145 265, trucada o al mail recepcio@laneural.cat

Preu:

Totes les sessions: 120€

Objectiu del programa

Treballar les competències emocionals les quals són el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per prendre consciència, comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals.

Aquest és un programa va dirigit a infants entre 5 i 7 anys, basat en 5 competències emocionals: la consciència emocional, la regulació emocional, l’autonomia emocional, la competència social i les habilitats per a la vida i el benestar.

Aquest és un programa va dirigit a infants entre 5 i 7 anys, basat en 5 competències emocionals: la consciència emocional, la regulació emocional, l’autonomia emocional, la competència social i les habilitats per a la vida i el benestar.

Programació

Aquesta programació es basa principalment en dues sessions per pares i mares principalment informatives i de valoració, una sessió de coneixença i una de tancament amb els participants i 5 blocs de diferents temàtiques relacionades amb la gestió emocional.

 

1.      Sessió informativa pares i mares

–          Sessió informativa sobre la programació dels tallers que es portaran a terme.

–          Presentació d’eines i estratègies útils pels adults sobre gestió emocional amb els infants.

–          Dubtes i preguntes sobre la programació.

2.      Cohesió i presentació.

–          Primera sessió amb els participants. Presentació del programa i objectius. Explicació normes del grup. Dinàmiques de presentació dirigides al coneixement del grup.

3.      Consciència emocional

–          La consciència emocional és la capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres.

–          Aquest bloc es basarà de 3 sessions en les quals es treballarà el vocabulari emocional, la identificació de cada emoció…

4.      Regulació emocional

–          La regulació emocional és la capacitat per gestionar les emocions de forma apropiada.

–          Aquest bloc constarà de 2 sessions treballant dinàmiques per regular les emocions i generar emocions agradables, creant eines i recursos indispensables.

5.      Autonomia emocional

–          L’autonomia emocional és un concepte més ampli que inclou característiques i elements relacionats amb l’autogestió personal, entre elles, l’autoestima, l’actitud positiva, la responsabilitat, l’empatia, etc.

–          Es basarà en 3 sessions en les quals es faran activitats per treballar els elements descrits anteriorment.

6.      Competència social

–          La competència social és la capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones.

–          Aquest bloc constarà de 3 sessions en les que es treballaran les habilitats socials bàsiques, les capacitats de comunicació afectiva, el respecte, les actituds pro socials, l’assertivitat…

7.      Habilitats per a la vida i el benestar

–          Aquestes habilitats es basen en la capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament els reptes diaris de la vida, ja siguin personals, familiars, socials, etc.

–          Aquestes habilitats es treballaran a través de 1 sessió.

8.      Cloenda i tancament

–          Última sessió amb els participants. Es faran dinàmiques de tancament, repàs dels conceptes treballats i valoració del programa.

9.      Sessió pares i mares per finalitzar i valoració

–          Sessió de tancament del programa amb els pares i mares.

–          Valoració dels tallers.

–          Recomanacions de llibres i material per seguir treballant la gestió emocional a casa.

–          Tancament.

    Vull rebre informació de La Neural