Criança

criança a la neural, berga

Criança

La criança és el procés de cura i educació dels infants durant els seus primers anys de vida fins a finals de l’adolescència. Fa referència a totes les activitats i experiències que contribueixen al desenvolupament físic, mental, emocional i social d’un infant. Durant aquesta etapa, es posa un fort èmfasi en l’atenció i el suport als infants perquè puguin créixer i aprendre de manera saludable i adequada al seu ritme de desenvolupament. És una fase crucial en la qual s’estableixen les bases per al seu futur.

 Així, doncs, la criança és una tasca extraordinària i desafiadora en la qual la família hi té un paper fonamental. La família és l’entorn més proper per als infants i té una influència significativa en el seu desenvolupament i benestar. Algunes de les funcions importants de la família en la criança són les següents:

 

  1. Cura i protecció: La família proporciona les cures bàsiques i la protecció necessària per al benestar físic i emocional dels infants. Aquesta cura inclou l’alimentació, la salut, la seguretat…, en definitiva, respondre a les necessitats bàsiques de l’infant.
  2. Estimulació: La família juga un paper essencial en proporcionar una estimulació adequada per al desenvolupament dels infants. Això inclou parlar, llegir, jugar i interaccionar amb ells, així com proporcionar un entorn ric en experiències d’aprenentatge.
  3. Valors i normes: La família transmet als infants els valors, les normes i les creences de la societat. A través de l’exemple i la guia dels pares i mares i altres membres de la família, els infants aprenen a comprendre i adaptar-se a les expectatives socials.
  4. Suport emocional: La família és un suport fonamental per a l’equilibri emocional dels infants. Proporciona amor, afecte, suport emocional i un lloc segur on expressar les seves emocions i sentiments.
  5. Modelatge de relacions: La família juga un paper important en el modelatge de les relacions socials i afectives dels infants. A través de les interaccions familiars, els infants aprenen a comunicar-se, a relacionar-se amb els altres i a desenvolupar habilitats socials importants.

 

En el procés de criança també hem de tenir en compte els estils parentals, que són aquelles actituds i pràctiques dels pares i mares en l’educació i criança dels seus fills/es. Aquests estils parentals s’han anat identificant a través de la recerca en psicologia del desenvolupament, i els principals són l’estil autoritari, permissiu, democràtic i negligent.

L’estil parental democràtic és considerat com un dels estils més saludables i efectius en la criança dels infants. Aquest estil es basa en la comunicació oberta, l’establiment de normes clares, la participació activa dels infants en l’entorn familiar i en atendre’n les necessitats emocionals.

 

Des de La Neural podem ajudar les famílies a adquirir competències parentals que els permetin abordar les situacions amb els seus fills de la millor manera possible durant el procés de criança. Això implica promoure la capacitat dels pares per reconèixer les seves pròpies emocions i comportaments, i com poden influir en la relació amb els seus fills, amb l’objectiu de promoure’n el desenvolupament emocional i personal.


Més informació

Vols llegir més publicacions?


Feu clic aquí

Feu un comentari


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.