Alimentació en al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Alimentació en al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries afecten de ple la qualitat de vida de les persones que les pateixen, i també la de les seves famílies. La personalització de l’alimentació és vital, ja que s’ha d’entendre la situació particular de cadascú i adaptar-hi la nutrició. A més, les recomanacions nutricionals i el contingut d’al·lèrgens en els aliments és canviant.

El tractament nutricional es basa en aconseguir una alimentació equilibrada tenint en compte la necessitat d’excloure aliments per prevenir reaccions al·lèrgiques, simptomatologia digestiva o la progressió de la malaltia; però evitant restriccions innecessàries que puguin ser perjudicials per a la salut.

Quin és el paper de la nutricionista?
L’objectiu és ajudar les famílies a adaptar la seva alimentació. Es busca millorar la simptomatologia digestiva o evitar la reacció al·lèrgica, fomentant una nutrició en què els aliments de qualitat siguin els protagonistes i evitant excloure aliments que sí que es poden consumir.

Primer de tot, es du a terme una bona anamnesi. Això significa que es contextualitza quina és la situació actual de cada infant o adult, entenent tota la complexitat de la simptomatologia, el tipus d’alimentació, les proves diagnòstiques i els antecedents personals. També es fa un diari dietètic complet per tal d’entendre la situació nutricional global de cada persona.

Un cop s’aconsegueix “la foto” completa de la situació, es treballa conjuntament amb les famílies per tal d’adaptar l’alimentació donant alternatives saludables i, quan és necessari, estratègies per millorar la digestibilitat.

L’objectiu final és aconseguir que es pugui tenir autonomia per poder dur a terme una alimentació segura, seleccionant aliments adequats i ajudant a establir una alimentació adaptada a l’al·lèrgia o intolerància, evitant restriccions innecessàries i eludint aliments processats específics, que tenen una qualitat nutricional més baixa i un cost econòmic més elevat.

A La Neural oferim assessorament dietètic en al·lèrgies i intoleràncies com:
– La celiaquia
– L’al·lèrgia a la proteïna de la llet de vaca, l’ou, fruits secs, llegums, etc.
– La intolerància a la fructosa
– La intolerància a la lactosa
– El dèficit de DAO


Més informació

Vols llegir més publicacions?


Feu clic aquí

Feu un comentari


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.