SERVEIS

Fisioteràpia

Servei de fisioterapia a La Neural, centre de salut a Berga, el Berguedà

Fisioteràpia del sòl pèlvic

El sòl pèlvic està format pels músculs i òrgans que s’encarreguen de funcions molt importants pet al nostre cos, com ara el sistema excretor, el sistema urinari i el sistema reproductiu.

El sol pèlvic es compon d’un conjunt de músculs situats a la part inferior de l’abdomen que serveixen com a suport de: l’úter, el recte, la bufeta, etc. Normalment aquests músculs no fan exercici voluntàriament, així que amb el temps o altres circumstàncies es debiliten i perden les seves funcions.

Com a resultat d’aquesta pèrdua, poden aparèixer: incontingència urinària, prolapse de bufeta, vagina, úter i recte o disfuncions sexuals.

És molt important tenir cura i consciència del sòl pèlvic per prevenir i resoldre problemes, lesions o disfuncions que puguin sorgir en les diferents etapes de la vida, tant en homes com en dones, ja que depenem del seu bon estat per gaudir de més o menys qualitat de vida.

Fisioteràpia respiratòria

Aquest tipus de fisioteràpia se centra en prevenir, tractar i estabilitzar les disfuncions respiratòries. El seu objectiu és millorar la ventilació pulmonar regional, l’intercanvi de gasos, la funció dels músculs implantats en la respiració, la disnea, la tolerància a l’exercici, etc.

La formen un conjunt de tècniques i procediments per avaluar i diagnosticar funcionalment el sistema respiratori i tècniques d’intervenció terapèutica per relaxar les vies respiratòries, la reeducació  respiratòria i la rehabilitació de l’esforç.

Fisioteràpia esportiva/readaptació

La fisioteràpia esportiva és una de les moltes especialitats de la fisioteràpia a través de la qual es busca la rehabilitació, l’atenció i la prevenció d’esportistes amateurs i professionals, així com mostrar unes correctes directrius a aquells pacients que practiquen activitat física i volen fer-ho de manera segura.

Així, la fisioteràpia esportiva abordarà les lesions de l’aparell locomotor dels esportistes.

En aquesta especialitat els professionals estan formats per a avaluar el risc de lesions associades a la pràctica d’esports específics. S’encarreguen d’informar i entrenar als esportistes perquè aprenguin a prevenir les lesions. Però, davant l’aparició d’una lesió aguda, en els entrenaments o en una competició, han de ser capaces de, al costat d’altres professionals si fos necessari, actuar per a identificar-la.

La fisioteràpia esportiva és una de les moltes especialitats de la fisioteràpia a través de la qual es busca la rehabilitació, l’atenció i la prevenció, així com mostrar unes correctes directrius a aquells pacients que practiquen activitat física i volen fer-ho de manera segura.

Fisioteràpia traumatològica


És una especialitat indicada pel tractament de le slesions del sistema múscul-esquelètic, ossi i lligamentós de les diferents parts del cos humà. A la Neural portem a terme una rehabilitació completa i personalitzada de cada pacient segons la seva patologia i necessitats. Trobareu a l’Edu com a especialista, us ajudarà a alliberar el dolor i reduir la inflamació, recuperar la mobilitat i fer una readaptació del pacient a les seves activitats del dia a dia i la seva pràctica esportiva.

Fisioteràpia en pediatria

És una especialitat dins de la fisioteràpia que ofereix serveis de suport i tractament a la población pediàtrica.
El fisioterapeuta pediàtric s’encarrega de treballar per:

  • Aconseguir el benestar i major qualitat de vida de l’infant i la família.
  • Oferir estratègies terapèutiques enfocades a aconseguir el major potencial de l’infant i promoure la participació activa en el seu entorn familiar, social i en entorn educatiu.
  • Orientar l’entorn de l’infant sobre com oferir un ambient segur que potenciï l’autonomia i independència de l’infant.

Fisioteràpia en neurologia

La fisioteràpia neurològica és l’especialitat dedicada a la recuperació neurològica i funcional de les persones que pateixen o han patit una afectació del sistema nerviós.

Objectius de la fisioteràpia neurològica

  • Restituir, minimitzar i/o compensar les alteracions funcionals de la persona assolint la reintegració òptima de la persona en les diferents àrees de la vida.
  • Mantenir i millorar la qualitat de vida, així com l’autonomia i la independència en la seva vida familiar, social i laboral.
  • Aconseguir una millora física i potenciar la mobilitat del pacient, evitant patrons posturals i de moviment que provoquin dolor o malformacions futures.