SERVEIS

Psicologia

Centre de psicología La Neural, centre de salut a Berga, el Berguedà

Psicoteràpia individual

La psicologia és la ciència que estudia els processos mentals, les emocions i els comportaments dels éssers humans.

Al llarg de la vida ens podem trobar moments de canvi i inestabilitat que fan que sortim dels nostres esquemes o ens fan sentir que no podem tirar endavant. Aquestes situacions ens posen a prova i ens acaben posant al límit.
La psicoteràpia individual pretén establir un vincle proper, segur i respectuós amb el pacient per tal d’intentar ajudar a aquelles persones que no estan passant per un bon moment en la seva vida.
És important saber-se cuidar i, sempre que sigui necessari, revisar i reconduir maneres de ser o creences.

Què tractem

 • Ansietat i trastorns d’ansietat
 • Depressió
 • Trastorns de l’estat d’ànim
 • Depressió postpart
 • Dol perinatal
 • TOC (Trastorn Obsessiu Compulsiu)
 • TCA (Trastorn de Conducta Alimentaria)
 • Trastorns de la personalitat
 • Prevenció i intervenció en la conducta suïcida
 • Procés de dol
 • Trastorn adaptatiu
 • Baixa autoestima
 • Atenció psicològica a victimes de maltractament
 • Atenció psicològica en canvis de gènere i identitat sexual
 • TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat) 
 • Trastorns de conducta
 • Trastorns psicosomàtics
 • Insomni
 • Psicologia sanitària per la gestió de diagnòstics mèdics

Psicoteràpia de parelles

El servei de teràpia de parella està pensat per parelles que volen tractar els conflictes sorgits de la seva relació amorosa.

Els principals objectius que pretén aconseguir la teràpia de parella són el reconeixement de problemes, millora de la comunicació, modificació de conductes, etc.

La psicoteràpia de parella no només s’encarrega de solucionar conflictes per a que les dues parts gaudeixin d’una relació estable i satisfactòria, sinó que també s’ocupa de diagnosticar i tractar casos en els que la millor solució és una separació acompanyant a les persones afectades en aquest procés i orientant-les per tal que sigui el menys traumàtic possible.

Psicoterapia grupal

Els grups terapèutics són un tipus de psicoteràpia protagonitzada per un grup de persones i per un o més psicoterapeutes. En aquests es treballen problemàtiques que fan de nexe entre els participants amb l’objectiu de recuperar el benestar físic i emocional de cada individu.

La psicoteràpia grupal està demostrada com a més eficaç que fins i tot la individual ja que permet que el pacient s’identifiqui amb els iguals i pugui compartir experiències emocionals similars. A més, promou interaccions saludables, sentiments de pertinença i confiança amb el grup cosa que beneficia en l’augment de l’autoestima i en l’autoreflexió.