Declaració d’accessibilitat

Declaració d’Accessibilitat

www.laneural.cat es compromet a garantir que aquest lloc web sigui accessible a totes les persones, incloent les que tenen discapacitats. Ens esforcem per complir amb els continguts accessibles dels estàndards [WCAG 2.1, A/AA], que ajuden a assegurar que el nostre lloc web sigui funcional i comprensible per a tots els usuaris.

Compromís d’accessibilitat

Ens comprometem a:

  • Assegurar que els empleats rebin formació sobre accessibilitat web i sobre com garantir que el nostre lloc web mantingui els estàndards d’accessibilitat.
  • Realitzar revisions periòdiques del nostre lloc web per garantir que compleix amb les directrius d’accessibilitat i per resoldre qualsevol problema d’accessibilitat que pugui sorgir.
  • Millorar la facilitat d’ús del nostre lloc web per a tots els usuaris, incloent aquells amb discapacitats.

Tecnologies Utilitzades

Aquest lloc web està dissenyat per ser compatible amb les últimes versions dels navegadors i amb les tecnologies d’ajuda, incloent lectores de pantalla, magnificadors de pantalla, i software de reconeixement de veu.

Comentaris i detalls de contacte

Valorem els teus comentaris per millorar l’accessibilitat del nostre lloc web. Si tens qualsevol pregunta o suggeriment sobre l’accessibilitat, si us plau contacta amb nosaltres a:

  • Email: recepció@laneural.cat
  • Adreça postal: C/ Vila de Casserres, 2-4, Baixos. 08600, Berga

Data de l’última revisió d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser revisada per última vegada el 04/2024