Avís Legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari de la web us informa del següent :

  • Denominació social: Laura Andrés Rodríguez
  • NIF: 77750688Q
  • Domicili: C/Vila de Casserres 2-4, baixos, 08600 – Berga (Barcelona)
  • Col·legi professional: COL·LEGI PROFESSIONAL DE PSICOLOGIA
  • Col·legiat: 25096
  • Títol acadèmic: DOCTORAT EN PSICOLOGIA
  • Estat d’expedició: ESPANYA
  • Normes deontològiques: NORMES DEONTOLÒGIQUES
  • Enllaç consulta deontològiques: COL·LEGI PROFESSIONAL

Amb els límits establerts a la llei, Laura Andrés Rodríguez no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i la informació no vinculen Laura Andrés Rodríguez ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’internet de Laura Andrés Rodríguez poden contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts que Laura Andrés Rodríguez no pot controlar. Per tant, Laura Andrés Rodríguez no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Laura Andrés Rodríguez o els seus llicenciands. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de comptar amb el consentiment exprés de Laura Andrés Rodríguez.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Laura Andrés Rodríguez ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades us informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Laura Andrés Rodríguez per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web.

Us informem també que tindreu la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: laura.andres.rodriguez@gmail.com o a l’adreça: C/Vila de Casserres 2-4, baixos, 08600 – Berga (Barcelona).