Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Laura Andrés Rodríguez, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web: www.laneural.cat, s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Laura Andrés Rodríguez.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Laura Andrés Rodríguez

Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.

Laura Andrés Rodríguez adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, i derogant l’antiga LOPD, la nova Llei orgànica 3/2018, del 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD ).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot fer el mateix usuari a través de correu electrònic a: laura.andres.rodriguez@gmail.com o a l’adreça: C/Vila de Casserres 2-4, baixos, C.P. 08600 – Berga (Barcelona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Laura Andrés Rodríguez.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A Laura Andrés Rodríguez, tractarem les teves dades personals demanades a través del lloc web: www.laneural.cat, amb les finalitats següents:

  1. Enviar informació comercial i butlletins sobre nous serveis oferts a la web i del sector.
  2. Enviar informació promocional via electrònica.
  3. Facilitar la informació sol·licitada per l’usuari a través del formulari de contacte.

Et recordem que et pots oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Durant quant temps es conserven les dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no se’n sol·liciti la supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Laura Andrés Rodríguez, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició aquesta política de privadesa, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar-hi conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Laura Andrés Rodríguez, excepte per obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, Laura Andrés Rodríguez no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de l’RGPD.

Drets de propietat intel·lectual www.laneural.cat

Laura Andrés Rodríguez és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets que tenen relació amb els continguts del lloc web www.laneural.cat i els serveis que s’hi ofereixen, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.laneural.cat sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Laura Andrés Rodríguez, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

Laura Andrés Rodríguez disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de Laura Andrés Rodríguez, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Laura Andrés Rodríguez, assumint-ne la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Laura Andrés Rodríguez i, en particular:

La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons Laura Andrés Rodríguez, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.

La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’internet.

L’usuari indemnitzarà Laura Andrés Rodríguez per les despeses que generés la imputació de Laura Andrés Rodríguez en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos els honoraris i les despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protección de la información alojada

Laura Andrés Rodríguez realiza copias de seguridad de los contenidos alojados en sus servidores, sin embargo no se responsabiliza de la pérdida o el borrado accidental de los datos por parte de los usuarios. De igual manera, no garantiza la reposición total de los datos borrados por los usuarios, ya que los citados datos podrían haber sido suprimidos y/o modificados durante el periodo del tiempo transcurrido desde la última copia de seguridad.

Los servicios ofertados, excepto los servicios específicos de backup, no incluyen la reposición de los contenidos conservados en las copias de seguridad realizadas por Laura Andrés Rodríguez, cuando esta pérdida sea imputable al usuario; en este caso, se determinará una tarifa acorde a la complejidad y volumen de la recuperación, siempre previa aceptación del usuario.

La reposición de datos borrados sólo está incluida en el precio del servicio cuando la pérdida del contenido sea debida a causas atribuibles a Laura Andrés Rodríguez.

Comunicaciones comerciales

En aplicación de la LSSI, Laura Andrés Rodríguez no enviará comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

En el caso de usuarios con los que exista una relación contractual previa, Laura Andrés Rodríguez sí está autorizada al envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de Laura Andrés Rodríguez que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En todo caso, el usuario, tras acreditar su identidad, podrá solicitar que no se le haga llegar más información comercial a través de los canales de Atención al Cliente.

REV: 20.3009