Extraescolar gestió emocional

Sala d'activitats de la neural, centre de psicologia i salut.

Quins dies es realitzarà?

On es farà?​

Grup mínim?​

Mínim 5 infants.

Com em puc incriure?​

Preu:​

Totes les sessions: 120€

Objectiu del programa

Treballar les competències emocionals les quals són el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per prendre consciència, comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals.

Aquest és un programa va dirigit a infants entre 5 i 7 anys, basat en 5 competències emocionals: la consciència emocional, la regulació emocional, l’autonomia emocional, la competència social i les habilitats per a la vida i el benestar.

Aquest és un programa va dirigit a infants entre 5 i 7 anys, basat en 5 competències emocionals: la consciència emocional, la regulació emocional, l’autonomia emocional, la competència social i les habilitats per a la vida i el benestar.

Programació

Aquesta programació es basa principalment en dues sessions per pares i mares principalment informatives i de valoració, una sessió de coneixença i una de tancament amb els participants i 5 blocs de diferents temàtiques relacionades amb la gestió emocional.

1.      Sessió informativa pares i mares
–          Sessió informativa sobre la programació dels tallers que es portaran a terme.–          Presentació d’eines i estratègies útils pels adults sobre gestió emocional amb els infants.–          Dubtes i preguntes sobre la programació.
2.      Cohesió i presentació.
–          Primera sessió amb els participants. Presentació del programa i objectius. Explicació normes del grup. Dinàmiques de presentació dirigides al coneixement del grup.
3.      Consciència emocional
–          La consciència emocional és la capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres.–          Aquest bloc es basarà de 3 sessions en les quals es treballarà el vocabulari emocional, la identificació de cada emoció…
4.      Regulació emocional
–          La regulació emocional és la capacitat per gestionar les emocions de forma apropiada.–          Aquest bloc constarà de 2 sessions treballant dinàmiques per regular les emocions i generar emocions agradables, creant eines i recursos indispensables.
5.      Autonomia emocional
–          L’autonomia emocional és un concepte més ampli que inclou característiques i elements relacionats amb l’autogestió personal, entre elles, l’autoestima, l’actitud positiva, la responsabilitat, l’empatia, etc.–          Es basarà en 3 sessions en les quals es faran activitats per treballar els elements descrits anteriorment.
6.      Competència social
–          La competència social és la capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones.–          Aquest bloc constarà de 3 sessions en les que es treballaran les habilitats socials bàsiques, les capacitats de comunicació afectiva, el respecte, les actituds pro socials, l’assertivitat…
7.      Habilitats per a la vida i el benestar
–          Aquestes habilitats es basen en la capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament els reptes diaris de la vida, ja siguin personals, familiars, socials, etc.–          Aquestes habilitats es treballaran a través de 1 sessió.
8.      Cloenda i tancament
–          Última sessió amb els participants. Es faran dinàmiques de tancament, repàs dels conceptes treballats i valoració del programa.
9.      Sessió pares i mares per finalitzar i valoració
–          Sessió de tancament del programa amb els pares i mares.–          Valoració dels tallers.–          Recomanacions de llibres i material per seguir treballant la gestió emocional a casa.–          Tancament.

    Vull rebre informació de La Neural

    Array

    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.