Grups Adolescència

Sala d'activitats de la neural, centre de salut a Berga, el Berguedà

Quins dies es realitzarà?

On es farà?​

Grup mínim?​

Com em puc incriure?​

Preu:​

Objectiu del programa​

Aquest programa va dirigit a joves que estan vivint l’etapa de l’adolescència, una etapa crucial en el desenvolupament. Aquesta es caracteritza per un gran nombre de canvis, que ocorren entre els 10 i els 20 anys aproximadament i afecten tots els aspectes fonamentals d’una persona.

Aquests canvis que van succeint al llarg dels anys ens porten a assolir “la maduresa”, ja sigui biològica, com a culminació del desenvolupament físic i sexual; psicològica, amb la reorganització de la identitat; i social i cultural, amb una transformació de les relacions amb l’entorn. Així doncs, durant aquest període, es modifica la nostra estructura corporal, els nostres pensaments, la nostra identitat i les relacions que mantenim amb la família i la societat.

Com podem entendre, doncs, els adolescents quan experimenten aquest procés ja no són infants que de cop seran adults, sinó que tenen una realitat pròpia amb la qual s’han d’enfrontar per experimentar noves capacitats, oportunitats, situacions, decisions… i tot, en un món de relacions que s’ha ampliat.

 Així doncs aquest programa està basat en abordar tots aquells aspectes en el que els adolescents experimenten canvis i per tant també poder tenir un espai en format grupal per poder compartir tot el què implica aquesta etapa del desenvolupament.

Programació

Aquesta programació es basa principalment en una sessió per pares i mares principalment informativa, una sessió amb els participants de coneixença i una de tancament i 6 blocs de diferents temàtiques relacionades amb l’etapa de l’adolescència. Un total de 20 sessions.

0.      Sessió informativa pares i mares
–          Sessió informativa sobre la programació dels tallers que es portaran a terme.–          Presentació d’eines i estratègies útils pels adults sobre la relació amb l’adolescent.–          Dubtes i preguntes sobre la programació.
0.       Cohesió i presentació.
–          Primera sessió amb els participants. Presentació del programa i objectius. Explicació normes del grup. Dinàmiques de presentació dirigides al coneixement del grup.
1.      Consciència i regulació emocional
–          La consciència emocional és la capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres. Per altra banda, la regulació emocional és la capacitat per gestionar les pròpies emocions de forma apropiada.–          Aquest bloc es basarà de 4 sessions en les quals es treballarà el vocabulari emocional, la identificació de cada emoció, el maneig de l’ansietat i l’estrès i de la ira i la impulsivitat.
2.      Autoestima
–          L’autoestima té a veure amb totes les emocions, sentiments i sensacions dirigits a un mateix resultants de l’autoconcepte i de la percepció de vàlua sobre un mateix.–          Aquest bloc constarà de 2 sessions treballant dinàmiques per potenciar una autoestima saludable.
3.      Identitat, expressió de gènere i sexualitat
–          En aquest bloc es tractaran diferents temes relacionats amb l’afectivitat i la sexualitat, com ara el coneixement del propi cos, els mètodes anticonceptius, les ETS, l’embaràs i l’avortament, la pornografia, o el sexe virtual. També s’abordarà la identitat i l’expressió de gènere.–          Es basarà en 3 sessions en les quals es faran activitats per treballar els elements descrits anteriorment.
4.      Habilitats socials
–          La competència social és la capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones. Aquestes habilitats es basen en la capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament els reptes diaris de la vida, ja siguin personals, familiars, socials, etc.–          Aquest bloc constarà de 3 sessions en les que es treballaran les habilitats socials bàsiques, les capacitats de comunicació afectiva, el respecte, les actituds pro socials, l’assertivitat, la resolució de conflictes…
5.      Xarxes Socials i Ús d’Internet
–          Les xarxes socials formen part de la nostra vida. Les xarxes socials han esdevingut un espai en el qual formem i construïm relacions, configurem la nostra pròpia identitat, i ens expressem i coneixem el món que ens envolta. Però hem valorat prou quins riscos suposen?–          Aquests bloc es desenvoluparà en 2 sessions.
6.      Consum i Comportaments addictius
–          Parlarem sobre diferents tipus de substàncies i comportaments addictius i també la diferència entre l’ús, l’abús i l’addicció, ja que en l’actualitat s’observen nous patrons de consum.–          El bloc constarà de 2 sessions.
7.      Finalització del programa
–          Última sessió amb els participants. Es faran dinàmiques de tancament, repàs dels conceptes treballats i valoració del programa.
8.      Sessió pares i mares per finalitzar i valoració
–          Sessió de tancament del programa amb els pares i mares.–          Valoració dels tallers.–          Recomanacions de llibres i material en relació a l’adolescència pels pares i mares.–          Tancament.

    Vull rebre informació de La Neural

    Array

    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.