Alba Calderer Armengou Llvevadora a La Neural, centre de salut a Berga, el Berguedà

Alba Calderer Armengou