Màrqueting amb perspectiva de gènere

banners blog (3)

Màrqueting amb perspectiva de gènere: Què és i com implantar-lo a les empreses.

Des de fa anys s’està estudiant i revisant com integrar la perspectiva de gènere en la ciència i la cultura. Disciplines com la psicologia o l’economia han començat a interessar-se per l’anàlisi de les relacions entre homes i dones i a incorporar aquesta anàlisi a les seves investigacions.

La perspectiva de gènere en el màrqueting comporta un replantejament d’aquesta disciplina des d’un punt de vista teòric i metodològic. Per una banda, la perspectiva de gènere permet explicar els canvis que s’estan produint en el mercat a partir d’un dels canvis socials més evidents de la nostra societat: la incorporació de les dones en l’espai públic. Per altra banda, l’anàlisi de gènere ens obre les portes a noves oportunitats, tant per al màrqueting com per a les dones.

Tenir perspectiva de gènere és mirar el món essent conscients de les conductes o rols que s’assignen a homes i dones en funció del sexe amb què neixen. En altres paraules, és saber que el color rosa és per a les nenes i el blau per als nens.

El màrqueting amb perspectiva de gènere busca trencar aquesta dinàmica, sortir de la zona de confort per atrevir-se a fer quelcom que incentivi un canvi. Quelcom que ajudi de manera positiva en la cultura.

Com fer màrqueting amb perspectiva de gènere?
Sabíeu que només un 6% de les dones se senten identificades amb el que la publicitat representa? És molt probable, però, que també molts homes no se sentin identificats amb els anuncis publicitaris.

D’aquí que aprendre a fer màrqueting amb perspectiva de gènere sigui una eina bàsica per connectar amb els consumidors actuals. És molt important construir una marca que entengui el seu públic objectiu i sigui capaç de reconeixe’n i celebrar-ne la diversitat.

Quan fem màrqueting amb perspectiva de gènere és essencial evitar caure en tòpics comuns. És fàcil incloure en la publicitat dones amb diferents cossos i dir que ets una marca diferent de les altres; però si aquesta és la vostra intenció, heu arribat tard. Fa molts anys que s’està fent i de manera excel·lent.

Per poder incloure la perspectiva de gènere en la vostra estratègia de màrqueting és molt important que trobeu el lloc des d’on abordar el tema i us assegureu que el comportament de la vostra marca és congruent amb el que prediqueu. Una vegada ho tingueu, us dono uns quants consells a seguir.

1. Empodereu la dona, a totes: en la recerca de trencar els estereotips s’ha parlat dels diferents cossos, però no s’han presentat altres realitats, com les que formen part de la comunitat LQTBI+ o les que es presenten durant processos naturals com l’embaràs.
2. Qüestioneu la masculinitat: els rols de gènere no només afecten les dones, la visió tradicional de ser home ha fet també molt mal en la nostra societat. Els homes també ploren o poden negar-se a tenir relacions sexuals.
3. Desfeu-vos de tots els estereotips: no hi ha productes per a ells ni per a elles. Tothom pot consumir un producte, els cotxes no són d’homes ni les nines de dones.
“En resum, els consumidors han respost entre un 8 i un 10% més favorablement a aquelles marques que treballen des de la perspectiva de gènere en l’últim any.”

“Els consumidors han respost entre un 8 i un 10% més favorablement a aquelles marques que treballen des de la perspectiva de gènere en l’últim any”
– Ana Gutiérrez | Màrqueting digital –

Més informació

Vols llegir més publicacions?


Feu clic aquí

Feu un comentari


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.