Nutrició amb perspectiva de Gènere

banners serveis

Perspectiva de gènere & Nutrició

Els efectes de la mirada androcèntrica que les ciències de la salut afecten de ple les tasques de les nutricionistes, i és imperatiu ser-ne conscients. La nutrició exerceix un impacte vital sobre la salut humana, i la interacció entre la nutrició i la salut es coneix des de fa segles. Tot i això, fins a l’última dècada del segle XX, la investigació sobre la dona i les seves
necessitats de salut s’ha deixat de banda, i els resultats obtinguts en homes s’han traduït directament a les dones, tant en l’àmbit de la medicina com en el de la nutrició.

 

Els patrons nutricionals i dietètics de referència que s’estudien estan basats en el cos i el sexe dels homes, i això ha suposat que la salut de les dones es trobi en una situació desigual. Aquest fet obstaculitza el coneixement i la detecció dels problemes de salut i les necessitats diferenciades que presenten homes i dones.

 

La perspectiva de gènere en nutrició permet tenir una mirada crítica i analítica en la comprensió de la salut i en els processos de malaltia que viuen les persones. Actuar amb perspectiva de gènere ens permet respectar les persones i individualitzar els tractaments, tenint en compte les seves creences, cultura i identitat, i deixant al marge les atribucions socials que se’ls podrien assignar pel gènere en particular.

 

És fonamental que la nutricionista tingui aquesta mirada envers la persona que tracta, fugint també del pes o del percentatge de greix i centrant-se en entendre el context individual de cada persona, per tal de poder realitzar una bona adaptació del pla nutricional i ajudar-la a realitzar aquells canvis que està buscant. El tractament nutricional ha de fer-se evitant els estigmes socials i entenent que el més important és que les persones puguin tenir un cos saludable amb el qual sentin còmodes i que es trobin a gust amb els seus hàbits alimentaris. En la nostra pràctica clínica no podem oblidar la lluita que moltes persones tenen amb el seu cos i el seu pes fruit de l’estigma social, que és molt fort i molt present en el dia a dia de totes.


Més informació

Vols llegir més publicacions?


Feu clic aquí

Feu un comentari


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.