Salut mental amb perspectiva de gènere

banners blog (4)

Perspectiva de gènere & Salut Mental

Al llarg de la història de la medicina i de l’estudi de la salut, sempre s’ha tingut únicament en compte el model masculí, i s’han extrapolat els resultats a la fisiologia, a la salut i a la malaltia de la dona malgrat que hi ha evidència que demostra que aquesta extrapolació és errònia. Tota aquesta influència encara és present avui dia en la salut mental. En el nostre dia a dia, veiem que hi ha molts trastorns que estan vastament estudiats en el gènere masculí, però dels quals se’n desconeixen la clínica i la simptomatologia femenines, cosa que fa que se n’infradiagnostiquin casos (com el TEA).
A més, s’ha estudiat com a “normal” el paradigma cognitiu i emocional dels homes i s’ha considerat “disfuncional” qualsevol diferència que s’hi detecti, tot deixant com a disfuncionals o patològiques reaccions completament sanes envers entorns disfuncionals, com en el cas de cuidadores sobrecarregades que la medicina tradicional ha hipermedicat i patologitzat com a trastorns depressius o d’ansietat.

Biaixos com el gènere poden explicar en bona part perquè hi ha tantes depressions i trastorns d’ansietat diagnosticats en dones, o tants problemes d’ira en homes. Perquè, a consulta, una bona part de les dones que venen acaben destinant part de la teràpia a la gestió de la llar (tant si tenen fills com si no), i una bona part dels homes acaben demanant ajuda per gestionar la comunicació amb el seu entorn. No és patologia, és patriarcat. I si les professionals de la salut volem ser capaces d’ajudar de veritat les persones que ens demanen ajuda, n’hem de ser conscients.

Si des de la salut mental s’intervé amb perspectiva de gènere, podem evitar aquests biaixos de gènere i potenciar la individualització de la teràpia i, d’aquesta manera, ser més conscients de la realitat que recau sobre cadascú, alhora que lluitem contra estereotips, prejudicis i estigmes que poden portar al fracàs terapèutic.

És per tots aquests motius que des del departament de salut mental de La Neural incorporem, i ho creiem imprescindible, la perspectiva de gènere en la nostre pràctica diària i estem en constant actualització i formació. Amb això volem aconseguir que cada persona que arribi a consulta rebi l’ajuda que necessita tenint en compte el seu context i realitat, i que un procés terapèutic rigorós li proporcioni aquells canvis positius i necessaris.
Lluitar per un model de psicologia més just que reguli la salut mental en el gènere femení suposa un benefici comú per a tots els individus independentment del seu gènere.

Reduir l’infadiagnòstic en el gènere femení, acompanyar a persones de gènere femení en la gestió i reducció de la sobrecàrrega social implícita per l’únic fet de ser dones i deixar de patologitzar dolències en aquest gènere són aspectes que volem fomentar des de La Neural.
– Equip de Salut Mental | La Neural-

Més informació

Vols llegir més publicacions?


Feu clic aquí

Feu un comentari


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.