habilitats socials i timidesa la neural
habilitats socials i timidesa la neural

Habilitats socials i timidesa

Les habilitats socials són un conjunt de competències conductuals que possibiliten que la persona mantingui relacions socials positives amb els altres i que afronti, de manera efectiva i adaptativa, les demandes del seu entorn social. Aquests aspectes contribueixen significativament a l’acceptació per part dels companys i a una adaptació social adequada.

L’entrenament en habilitats socials és un conjunt de tècniques o procediments sistemàtics destinats a ensenyar habilitats socials amb l’objectiu de millorar les relacions de les persones.

Desenvolupar habilitats socials és un procés que implica pràctica, autoconeixement i esforç continu.

Suggeriments per tal de millorar les habilitats socials:

 1. Potenciar l’AUTOCONEIXEMENT.
  1. Reflexionar sobre els propis punts forts i àrees de millora.
  1. Identificar situacions socials que resultin desafiants i analitzar per què ho són.
 2. Treballar l’EMPATIA.
  1. Practicar posar-se al lloc dels altres per entendre les seves perspectives i sentiments.
  1. Escoltar activament i mostrar interès genuí per les experiències dels altres.
 3. Establir CONFIANÇA en una mateixa.
  1. Establir metes assolibles i treballar per aconseguir-les per tal de construir confiança sobre les habilitats d’una mateixa.
  1. Acceptar i aprendre dels errors en lloc de veure’ls com a fracassos.
 4. Establir comunicació ASSERITVA.
  1. Aprendre a expressar els propis pensaments i sentiments de manera clara i respectuosa.
  1. Practicar el contacte visual, la postura oberta i el to de veu adequat.
 5. Treball en GESTIÓ DE CRÍTIQUES.
  1. Aprendre a rebre crítiques de manera constructiva i utilitzar-les per a la millora.
  1. Practicar iniciar converses amb persones desconegudes sobre temes comuns.
 6. Potenciar la INICIATIVA SOCIAL.
  1. Participar en activitats de grup per a la millora de la pròpia comoditat en entorns socials.
  1. Practicar iniciar converses amb persones desconegudes sobre temes comuns.
 7. Gestió de la TOLERÀNCIA A LA INCERTESA.
  1. Desenvolupar la capacitat de gestionar situacions incòmodes o imprevisibles de manera pausada.
  1. Practicar l’adaptabilitat i la flexibilitat en diferents contextos socials.
 8. Desenvolupar habilitats de PRESENTACIÓ.
  1. Participar en oportunitats per parlar en públic, com presentacions a la feina o esdeveniments socials.
  1. Treballar en millorar la claredat i el contingut del discurs.
 9. Gestió de CONFLICTES.
  1. Aprendre a abordar els desacords de manera constructiva, cercant solucions en lloc de culpes.
  1. Practicar el fet de respectar torns i la capacitat d’escoltar en situacions conflictives.

Recorda que el desenvolupament de les habilitats socials és un procés continu i gradual. La pràctica constant i la disposició per aprendre de les experiències són fonamentals per millorar en aquest aspecte.

Vols llegir més publicacions?

Feu un comentari


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.